20 rocznica beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Torunia 7 czerwca 1999 roku. Wtedy Święty Jan Paweł II o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim powiedział:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Godność tego imienia „błogosławiony” słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Ten toruński kapłan, który pełnił pasterską posługę przez niespełna osiem lat, dał czytelne świadectwo swego oddania Bogu i ludziom. Żyjąc Bogiem, od pierwszych lat kapłaństwa wszedł z bogactwem swojego kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam, gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosował metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest życie dać dla ich ocalenia (por. J 10, 1–21). Jako kapłan zawsze miał świadomość, że jest świadkiem Wielkiej Sprawy, a równocześnie z głęboką pokorą służył ludziom. Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji.”

W tym roku mija 20 lat od beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Mimo upływu lat od Jego śmierci męczeńskiej (23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau) i od Jego beatyfikacji, świat wciąż potrzebuje takich wzorców jak Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Trzeba nam wciąż odczytywać to zwierciadło Chrystusowej filozofii, wpatrywać się w oblicze błogosławionego, Patrona naszej Misji.

Dlatego też została podjęta inicjatywa, aby w 20 rocznicę beatyfikacji na nowo odczytać postać błogosławionego. Chcemy to uczynić, przeżywając triduum ku czci błogosławionego a potem odpust parafialny. Triduum będzie czasem przygotowania na przeżycie święta patronalnego naszej parafii. W tym czasie w 3 miejscowościach naszej misji będziemy rozważać duchowość naszego Patrona, na modlitwie i przez spowiedź świętą przygotowywać nasze wnętrza na przeżycie odpustu. W dniu odpustu poświęcimy nowy obraz, wizerunek bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, by nam jeszcze lepiej przypominał prawdę, że „prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym”. Tego pokoju i szczęścia wszystkim nam potrzeba.