Listopad

Listopad zaczął się pięknym świętem Wszystkich Świętych.

W katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości... nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które zdobyli na ziemi (...) Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą”.

Kościół katolicki – czcząc świętych – uczy, że „obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem”, zaś cześć oddawana świętym jest uwielbieniem samego Boga. 

W związku ze swoistym podziałem Kościoła na świętych w niebie, pielgrzymujących na ziemi oraz pokutujących w czyśćcu, Kościół katolicki wyznaje: „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a »ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni« , także modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami”.

Wypominki