Adwent

to radosny czas przygotowania na przyjście Pana

Adwent to liturgia
Adwent to nasze życie
Adwent to nasza śmierć
Adwent to nasze zmartwychwstanie
Adwent to ostateczne przyjście Chrystusa

Adwent to czas…
Czas wzrostu i rozwoju czas oczekiwania i tęsknoty
Czas ufności i radości czas naszego powrotu
Czas proroctwa i czas świadectwa
Czas nocy; pora świtu

Janusz  St. Pasierb

Adwent przeżywany w roku 2019 ma szczególny wymiar bo rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022 , odbywający się pod hasłem : "Eucharystia daje życie". Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.

Fundamentalnym założeniem pierwszego roku realizacji programu duszpasterskiego (2019-2020) jest zaproszanie wiernych do jeszczej bardziej świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika. Ten rok liturgiczny będzie przeżywany pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary".

Towarzyszyć mu będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

Adwent - rozważania