Wakacje to czas odpoczynku, a dla chrześcijanina to czas wypoczynku z Bogiem.

Lipiec jest dla wielu z nas najprzyjemniejszym miesiącem w roku. Wszyscy marzą o zasłużonym odpoczynku. Sam Bóg po stworzeniu człowieka i świata w siódmym dniu odpoczął.

Trze­ba odpocząć. Ale to nie znaczy, że z wszystkiego się zwalniamy. Są rze­czy, bez których nie można żyć, np. powietrze, którym oddychamy. Idąc po tej linii, na pewno zgodzicie się z nami, że nie sposób być szczęśliwym bez Boga, który dał nam życie, który je podtrzymuje, ochrania, który nas uzdalnia do mi­łości i tą miłością darzy, którego Opatrzność czuwa nad nami. A zatem, przedstawiamy Wam dzisiaj receptę na udany odpoczynek wakacyjny. Oto ona:

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.
3. Zabierz dobre buty, abyś w czasie wakacji doszedł do kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem - módl się!
5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy - puste serce: przystępuj do Komunii Świętej.
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj w drodze kamieniami, ale uśmiechem.
10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i zgłoś się znowu na katechizację oraz na systematyczne spotkania z Panem Bogiem we Mszy Świętej.

Pamiętajcie: od przykazań Bożych i kościelnych nie ma wakacji!!!

Modlitwa wakacyjna

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem.

Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobrze ten czas.

Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby.

Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie.

Amen.